امروز: سه شنبه، 27 آذر 1397
مرجع آموزش تخصصی طب سنتی و طب اسلامی

آداب زناشویی و انعقاد نطفه / بهداشت زناشویی / روایات شیعه و طب سنتی

آداب زناشویی و انعقاد نطفه / بهداشت زناشویی / روایات شیعه و طب سنتی
✅ رسول الله صلي الله عليه و آله و سلّم به علي بن ابي طالب عليه السلامچنين سفارش کرد و فرمود: يا علي چون عروس را به خانه تو آرند وقتي نشست کفش او را بکن و پايش را بشوي و آبش را به درِ خانه‌ات بريز که چون چنين کني خداوند از خانه‌ات هفتاد هزار رنگ فقر را ببر و هفتاد هزار رنگ برکت در آن در آورد و هفتاد هزار رحمت بر تو فروفرستد که بر سر عروس...