امروز: سه شنبه، 27 آذر 1397
مرجع آموزش تخصصی طب سنتی و طب اسلامی

ترجمه کتاب قانون در طب / ابوعلی حسین بن عبدالله ابن سینا

ترجمه کتاب قانون در طب / ابوعلی حسین بن عبدالله ابن سینا
✅ نام طب هميشه ياد آور طبيبي نامدار و استادي بي‌بديل در اين عرصه بوده است و او كسي نيست جز شيخ الرئيس ابو علي سينا، و اثر ژرف و ماندگار وي در طب مزاجي و طبيعي كه ساليان متوالي در بزرگ‌ترين مراكز علمي و پزشكي جهان مدار تدريس در علم پزشكي بوده است، و آن نيست جز شاهكار وي كتاب گران سنگ «قانون در طب» هر چند با گذر ايام و تغيير و تحولات علمي و...