امروز: سه شنبه، 27 آذر 1397
مرجع آموزش تخصصی طب سنتی و طب اسلامی

خواص دارویی درخت آقاقیا

خواص دارویی درخت آقاقیا
✅ صمغ درخت کردت خرنوب یا درخت آقاقیا در مصر و بعضی مکان های دیگر موجود است، این درخت خاردار است و خارهای آن راست نیستند و ساقه هایش خمیده و گلی سپید دارد و میوه آن مانند لوبیا کرکی سپید و در غلاف است. برگ و میوه آقاقیا را با هم دیگر می کوبند و افشره آن را می گیرند بعضی آن را در داخل آب می سایند و آن مقداری را که در آب ته نشین می شود می...