امروز: سه شنبه، 27 آذر 1397
مرجع آموزش تخصصی طب سنتی و طب اسلامی

درمان آرتروز / آیت الله دکتر سید حسن ضیایی

درمان آرتروز / آیت الله دکتر سید حسن ضیایی
✅ آرتوروزسائیدگی مفصل و حالت اسفنجی نوک استخوان است . استخوان ران و استخوان پا در مایه مفصلی شناور است و با تاندونها و مینیکسها ودیسکهای اطراف و کشکک زانو و بقیه مسائل ریگلاژ میشود و در یک راستاست . وقتی این مایع مفصلی افت میکند نوک استخوانها که اسفنجیست به هم برخود میکنند مانند سیم مثبت ومنفی برق که جرقه میزند . به اصطلاح پزشکی التهاب...