امروز: دوشنبه، 28 آبان 1397
مرجع آموزش تخصصی طب سنتی و طب اسلامی

Exercises to Relieve Sciatica and Low Back Pain

Exercises to Relieve Sciatica and Low Back Pain
✅ Have you experienced low back pain or symptoms of sciatica? There can be many causes of low back pain, but a major factor can be prolonged sitting during the day. Sciatica is a common term for pain, numbness, tingling, or weakness into the buttocks or legs...

درمان سیاتیک در طب سنتی / آیت الله دکتر سید حسن ضیایی

درمان سیاتیک در طب سنتی / آیت الله دکتر سید حسن ضیایی
✅ برای درمان دم جوش یا چای سیاه دانه در کتابهای تخصصی وجود دارد از جمله دکتر محمد دریایی متخصص علوم زیستی و گیاهی در کتاب سیاه دانه و عسل آورده است اگر کسی بمدت چهل روز هرروز چای سیاه دانه بخورد درد سیاتیکش از بین می رود مخصوصا افرادی که افت متابولیسم بازال دارند یعنی سرد مزاجند. اینها یک سوم تا یک قاشق چایخوری سیاه دانه با عسل شبها قبل از...