امروز: سه شنبه، 27 آذر 1397
مرجع آموزش تخصصی طب سنتی و طب اسلامی

خواص دارویی گیاه آشنه «آشق»

خواص دارویی گیاه آشنه «آشق»
✅ صمغ گیاه طرثوث است، برخی آن را لزاق الذهب چسب طلایی نامند، چون کاغذ و دفتر را با رنگ طلایی آن رنگامیزی و زینت می دهند. تحلیل برنده و خشک کننده اش بسیار است و کمتر می گزد، در باز کردن تاثیرش بحدی است که می تواند خون را از دهانه رگها روان سازد و نیروی نرم کنندگی و خشک کنندگی دارد و آن جزء داروهای اصلاح کننده مسهلها به شمارآید، محلول و...